Uddannelse og forskning

Epinion har et indgående fagligt kendskab til hele uddannelsesområde

Epinion har et indgående fagligt kendskab til hele uddannelsesområdet og løser blandt andet opgaver for Undervisningsministeriet, Skolestyrelsen, Danmarks Lærerforening, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og mere end halvdelen af landets kommuner.

Uddannelsessektoren gennemgår i disse år en lang række reformer: folkeskolereformen, gymnasiereformen, erhvervsuddannelsesreformen, SU-reformen, reformer af uddannelserne til lærer, pædagog og mange andre uddannelser, dimensioneringen på de videregående uddannelser, osv.

Uanset om man vil tilpasse sig den hastigt skiftende virkelighed eller man vil påvirke og skabe fremtiden kræver det nye kvalitative og kvantitative indsigter.

Vi har høje kvalitetsstandarder, er specialiseret i at skræddersy løsninger og kan bistå med alle trin i forskningsprocessen. Det inkluderer bl.a.:

 • Sparring om eller bidrag til forskningsansøgninger, herunder uforpligtende tilbud
 • Sparring om eller udarbejdelse af ansøgninger til fx Datatilsynet, Danmarks Statistik, Statens Serum Institut og diverse fonde
 • Uarbejdelse af dataindsamlingsdesign
 • Udarbejdelse og kvalitetssikring af spørgeskemaer, interviewguides mv., herunder pilottest
 • Rekruttering til og gennemførsel af forskellige former for kvalitative interview og fokusgrupper (face-to-face, telefon og online)
 • Sampling til gennemførelse af kvantitativ dataindsamling
 • Avanceret statistisk analyse
 • Kvalitativ analyse
 • Metodenotater og bortfaldsanalyser
 • Rapportering, workshops, konferencer

Parat til omstilling

Alle kommuner er i disse år i gang med en omstilling i retning af øget inklusion og med at reorganisere og fremtidssikre skolen og strukturen. Epinion kan assistere jer i processen, i implementeringen, i sammenhængen med øvrige tiltag på skoleområdet og i monitoreringen af forandringernes konsekvenser for kvalitet og mål.

 

 • Inklusion: Forvaltninger, skoleledere, lærere, pædagoger, forældre og elever udfordres af forventninger til øget inklusion. Disse udfordringer medfører behov for nytænkning, kompetenceudvikling og reorganisering af det specialpædagogiske arbejde med alle eleverne i skolen og til sammenhængende og understøttende budgetmodeller. Epinion assisterer kommuner og Undervisningsministeriet inden for såvel det pædagogiske og didaktiske område som inden for teknisk og budgetmæssig tilrettelæggelse.
 • Brugertilfredshed og forældreinddragelse: Kvaliteten i Folkeskolen bygger på et tæt samarbejde mellem skole, elever og forældre. Epinion har stor erfaring med at gennemføre brugerundersøgelser på skoleområdet. Undersøgelserne gennemføres typisk som spørgeskemaundersøgelser blandt forældre og eventuelt de ældste elever. Der kan suppleres med fokusgrupper, hvor forældrenes oplevelser, refleksioner og ønsker inddrages aktivt i forbedring af skolerne.
 • Trivsel: Skolernes suverænt vigtigste ressource er medarbejderne. Talrige undersøgelser dokumenterer, at arbejdsmiljøet har betydning for sygefravær, personaleomsætning og kvaliteten af ydelserne, og at medarbejdernes trivsel kan være udfordret under store forandringsprocesser. Epinion har stor erfaring i at gennemføre trivselsundersøgelser og APV.
 • Evaluering og dokumentation af effekterne: Der er stigende opmærksomhed på, hvordan skoler og kommuner præsterer uddannelsesmæssigt. Der er behov for at kunne dokumentere effekterne og svare på, hvad der virker bedst under hvilke omstændigheder. Dette gælder især i en tid med store forandringer og mange nye tiltag. Hos Epinion har vi en række specialister i evaluering, der kan bistå i alle dele af evalueringsprocessen. Lige fra tilrettelæggelsen af et hensigtsmæssigt evalueringsdesign over dataindsamling til analyse og formidling.

Avanceret software og akademiske metoder

Vores team mestrer avancerede analyseværktøjer til fx ”predictive analytics” så vel som de nyeste teknologier inden for indsigtsvisualisering og rapportering,

Hos Epinion handler markedsanalyse om at matche de rigtige løsninger med vores kunders specifikke situation, forventninger og ønskede resultat.

Tal med en specialist

Vi kombinerer mere end 17 års erfaringer med research inden for den offentlige sektor med en dybdegående forståelse af teori og praksis.

Dem, I møder hos Epinion, er dem som rent faktisk vil komme til at køre jeres projekter.

Det vil glæde os at høre om jeres næste projekt.

Relaterede impact stories

Greenland_Gov_-_logo_-_reference_footer.png
GRØNLANDS SELVSTYRE


Evaluering af Gymnasiereformen i Grønland.

Læs mere

 

 


PRIVATSKOLEFORENINGEN


Analyse af Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau.

Læs mere

INTEGRER, ANALYSER OG KONVERTER DATA TIL INSIGHTS PÅ TVÆRS AF DATAKILDER OG DATATYPER
integrated-insights-platform-solution-research-and-insights-management-solutions-epinion_-_Copy.png


Analytikeren bruger ofte 90 % af sin tid på at formatere og indsamle data. Det betyder, at kun 10 % af tiden anvendes til at omdanne data til insights, som organisationen kan handle efter.

Epinions integrerede insights-løsning er en kundetilpasset, softwaredrevet platform, der på tværs af datakilder nedbryder datasiloer og omdanner komplekse data til kritiske insights. Platformen kan source og analysere data fra mange forskellige datakilder, både inden for og uden for organisationen. Det gælder både transaktionsdata, observationsdata, adfærdsdata såvel som surveydata, uanset om de er strukturerede eller ustrukturerede af karakter.

 

Læs mere


Vores partnerskaber

Epinion har indgået samarbejde med førende virksomheder om at skabe markedets bedste løsninger til vores kunder.

 • research-and-insights-management-solutions - IBM
 • research-and-insights-management-solutions - Qlik
 • research-and-insights-management-solutions - Microsoft
 • research-and-insights-management-solutions - Esomar
 • research-and-insights-management-solutions - MRS


VORES KUNDER

Den offentlige sektor

 • research-and-insights-management-solutions - Danmarks Statistik
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Universitet
 • research-and-insights-management-solutions - Innovasjon Norge
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Kommune
 • Heathrow-research-and-insights-management-solutions.png

  ”We are delighted with the highly professional and efficient way Epinion has transitioned our core surveys and introduced new and more efficient field management processes. We look forward to a successful long term contractual relationship."

  David Ellis, Head of Research and Insight, Heathrow Airport

 • dsb-research-and-insights-management-solutions.png

  “It is of great value for us that the customer segmentation is done thoroughly and professionally. By combining methods, we are able to create a segmentation which is based on both attitudes and needs. This means that the results are reliable and recognizable for people across the organization”

  Lars Richard Rasmussen, product manager, DSB

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev