Kvalitativ metode

Hvis du ønsker en dyb viden om et givet problem eller målgruppe

Hos Epinion benytter vi os af en bred vifte af kvalitative metoder. Vi tilpasser analysemetoden til den enkelte problemstilling, og søger altid at være på forkant med de nyeste analytiske tilgange.

Vi skræddersyr vores analysedesign til den givne problemstilling for at sikre et optimalt set-up, der kan give indsigter til vores kunder.

Med mere end 200 gennemførte projekter om året, der involverer kvalitativ metode, er vi eksperter i kvalitativ markedsundersøgelse.

Vores team af konsulenter er meget erfarne i kvalitative markedsundersøgelsesmetoder, som er forankret i deres faglige baggrunde som f.eks sociologi, antropologi, psykologi og lingvistik.

Forstå hvorfor, ikke kun hvordan

Hvor kvantitative markedsundersøgelser giver en bred forklaring på, hvordan en målgruppe opfatter et bestemt emne, er fokus i de kvalitative markedsundersøgelser at give en forståelse for hvorfor målgruppen foretager den undersøgte handling.

Kvalitative markedsundersøgelser giver ofte en dyb forståelse af adfærd, holdninger, følelser, behov eller motiver af en specifik målgruppe - en viden, der ofte mangler på trods af, at vi lever i en tid, hvor adgang til forbrugeroplysninger aldrig har været mere tilgængelige. Der er mange metoder til indsamling af kvalitative data, men de kvalitative metoder har nogle fællesnævnere:

 • Interaktive og dynamiske - dialogen mellem interviewer og respondent giver muligheder for en dybere forståelse af emnet.
 • Åbne og fleksible - interviewet eller den observationelle ramme, kan være mere eller mindre løst struktureret, hvilket giver muligheden for at udforske og gå i dybden med temaer og spørgsmål, der ikke var tænkt på forhånd.

Den kvalitative værktøjskasse

Hos Epinion består vores kvalitative værktøjskasse af både traditionelle kvalitative metoder, der typisk er fokuseret på de psykodynamiske perspektiver af menneskelig adfærd, samt nyere metoder der er baseret på etnografiske metoder.

Den kvalitative værktøjskasse hos Epinion består af:

 • Fokusgrupper (fysisk og online)
 • Dybdegående interviews (individuelle, duo, familie)
 • Workshops
 • ”In-situ” interviews
 • Observationer
 • ”Go A-Long” interviews
 • ”In-home” interviews
 • Day-in-life observationer
 • Digital & Mobil Etnografi
 • Fokusgrupper

Fokusgrupper

Fokusgruppen gør det muligt at interviewe en målgruppe om bestemte emner og samtidig observere og analysere de sociale interaktioner, som emnet tilvejebringer. Dynamikken i gruppen inspirerer ofte deltagerne til yderligere overvejelser og giver dermed mulighed for at observere en bred vifte af holdninger og meninger, hvilket medfører en stor mængde data inden for en relativ kort tidsramme.

Interview i fokusgrupper er velegnet til en lang række spørgsmål (f.eks. test af marketing og kommunikationsmateriale, brand og positionering, test af produkter og services m.m.) og bruges oftest i B-t-C markedsundersøgelser.

Dybdegående interviews

Dybdegående interviews er interviews med en person eller en enhed (par, venner, familie), som fokuserer på en omfattende undersøgelse af de enkeltes erfaringer, praksis og følelser relateret til et afgrænset emne.

Dybdegående interviews er især relevant, hvis:

 • Emnet opfattes som følsomt af forbrugeren
 • Emner af fortrolig karakter
 • Den individuelles reaktion på emnet er af stor interesse
 • Interview bruges i B-t-B undersøgelser, hvor det kan være svært at få deltagerne til at prioritere den nødvendige tid.

Hos Epinion, gennemfører vi forskellige typer af dybdegående interviews; f.eks. duo-interviews (venner, forældre / barn, ægtefæller) og familie-interviews. Dybdeinterviews er oftest udført ansigt til ansigt, men kan også ske telefonisk, hvis opgaven egner sig til det.

Workshops

Workshoppen er ofte en halv eller hel dag / aften session, da det kræver tid at sikre en aktiv involvering af deltagerne.

Workshops er velegnede, når formålet er at udforske og skabe nye ideer inden for en given udfordring.

Workshops er ofte det rigtige valg i projekter der vedrører innovation & konceptudvikling, brand & positionering, samt udvikling og segmentering.

In-situ interviews

In situ interviews kan være både dybdegående interviews samt fokusgrupper. Den væsentligste forskel er, at de er gennemført i den faktuelle situation eller kontekst. Det kunne være "i butikken", "på arbejdspladsen", "på stationen", "i bilen" osv.

Det er vores erfaring, at ved at gennemføre interviewene ”on-site” stimuleres respondenternes evne til at huske og reflektere.

Digital & Mobil Etnografi

Digital Etnografi dækker over forskellige etnografiske metoder til indsamling kvalitative data digitalt:

 • Online platform
 • Lev-foto
 • Netnographi

Metode og intelligence

Vi anvender de nyeste teknologier og metoder inden for avanceret kvalitativ analyse, og kombineret med multiple data sourcing, giver det os mulighed for at kombinere de kvalitative analyser med kvantitative indsigter.

Resultaterne af vores kvalitative analyser er både rapporter og strategiske anbefalinger.

Vores løsninger omfatter ikke kun værdiskabende insights – vores kunder bliver også i stand til at digitalisere og automatisere deres beslutninger og handlinger.

Tal med specialisten

Hvis du er interesseret i at høre, hvordan vi anvender kvalitativ metode i vores markedsanalyser eller har en problemstilling, hvor et kvalitativt analysedesign ville være passende, er du velkommen til at give vores specialist et opkald.

Vi deler meget gerne vores viden.

RELATerede IMPACT STORIES

hummel-research-and-insights-management-solution-epinion.png
HUMMEL


Hjælp til sportstøjfirmaet Hummel med at udbrede Sneakers-brandet til nye markeder.


Hummel

arla-research-and-insights-management-solution-epinion.png
ARLA FOODS


Hjælp til Skandinaviens største fødevareproducent med at forbedre produktdesignet som led i en repositionering.


Arla


Vores partnerskaber

Epinion har indgået samarbejde med førende virksomheder om at skabe markedets bedste løsninger til vores kunder.

 • ESOMAR_corporate2019_RGB
 • research-and-insights-management-solutions - MRSVORES KUNDER

Kommercielle virksomheder

 • research-and-insights-management-solutions - Arla
 • research-and-insights-management-solutions - Carlsberg
 • research-and-insights-management-solutions - Telenor
 • research-and-insights-management-solutions - Heathrow
 • research-and-insights-management-solutions - Ruter

Den offentlige sektor

 • research-and-insights-management-solutions - Danmarks Statistik
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Universitet
 • research-and-insights-management-solutions - Innovasjon Norge
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Kommune

Valg & Politiske organisationer

 • research-and-insights-management-solutions - Government of Greenland
 • research-and-insights-management-solutions - DR
 • research-and-insights-management-solutions - Kulturministeriet
 • research-and-insights-management-solutions - Undervisningsministeriet
 • Heathrow-research-and-insights-management-solutions.png

  ”We are delighted with the highly professional and efficient way Epinion has transitioned our core surveys and introduced new and more efficient field management processes. We look forward to a successful long term contractual relationship."

  David Ellis, Head of Research and Insight, Heathrow Airport

 • Landbrug-og-fodevarer-research-and-insights-management-solutions.png

  “The research that is becoming more and more important to us is the research that is forward thinking because attitudes change rapidly and it is therefore important to be ahead of the consumer all the time. The insights that Epinion provide are very useful as they establish a clear link between analysis, insights and action. This is a very innovative and time saving approach to research that we are very fond of and really helped us in understanding the key priorities.”

  Marianne Gregersen, Consumer Economist, Landbrug & Fødevarer

 • 072dpi_318941_B2-944172-edited.jpg

  “It is of great value for us that the customer segmentation is done thoroughly and professionally. By combining methods, we are able to create a segmentation which is based on both attitudes and needs. This means that the results are reliable and recognizable for people across the organization”

  Lars Richard Rasmussen, product manager, DSB

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev