Erhvervsområdet

Vær med til at præge dagsordenen med Epinions analyser som fundament

Byer og landdistrikter er i en stigende konkurrence om at tiltrække borgere og erhvervsudvikling til netop deres område - solide indsigter kan give et forspring.

Uanset om udfordringen er trængsel og mangel på arbejdskraft, som det er tilfældet i de større byer, eller området er præget af en negativ befolkningsudvikling og afvikling af arbejdspladser, så kalder udfordringerne i dag på nye løsninger. Udviklingen skal skabes i samspil med borgere og erhvervsliv. Det kræver et stærkt beslutningsgrundlag og solide dialogværktøjer.

Bosætning og erhvervsudvikling står centralt for alle dele af landet, og der prioriteres mange ressourcer til markedsførings- og udviklingstiltag. Indsigt og viden, eksempelvis om konkrete målgrupper, er afgørende for at sikre, at ressourcerne anvendes strategisk og prioriteres rigtigt. 

Her kommer Epinion ind i billedet

Epinion udarbejder analyser, der giver jer indsigter, der kan handles på.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Bosætningsanalyser, der kortlægger bosætningsmønstre og -/præferencer med specifik fokus på jeres kernemålgrupper og potentialer, og giver input til, hvilke strategiske muligheder de forskellige områder har, og hvordan denne viden kan omsættes til konkrete indsatser.
 • Erhvervsklimamålinger, der går i dybden med virksomhedernes opfattelse af den kommunale service og rammevilkår.
 • Omdømmeanalyser, der kortlægger områdets omdømme som et sted at bo, drive virksomhed, arbejde, besøge osv., så I ved hvad målgrupperne tænker om jer.
 • I kommunen version 3.0 er kommunen ikke bare myndighed og serviceleverandør men facilitator for områdets udvikling – i samskabelse med borgerne. Epinion bistår kommunerne i dialog og samskabelsesprocesser med borgerne og følger op på målene om medborgerskab.
 • Evalueringer, der følger op på jeres indsatser og giver jer værdifulde input til at justere og målrette.

Branchespecifik viden

Epinion har solid indsigt i kommunernes, Danmarks og EU’s regional- og land- distriktspolitik med henblik på bosætning, beskæftigelse og turisme. Vi har arbejdet med området siden 2001 og har derfor opbygget en bred vifte af kompetencer inden for dette tværsektorielle emne.

Vi har arbejdet med bl.a. bosætning og erhvervsudvikling for kommuner, regioner, styrelser, væksthuse, interesseorganisationer og mange andre aktører, der arbejder for at udvikle byer, landdistrikter og landet som sådan.

Vi går ind i jeres konkrete udfordringer og skræddersyr analyser og strategiprocesser, der hjælper jer videre.

Ring eller skriv til os for mere info.

Relaterede impact stories

 dansk-kyst-og-naturturisme-research-and-insights-management-solutions-epinion.png

DANSK KYST- OG NATURTURISME


Hjælp til danske turistmyndigheder med at udbrede turismen i land- og kystområder.


Læs mere


Vores partnerskaber

Epinion har indgået samarbejde med førende virksomheder om at skabe markedets bedste løsninger til vores kunder.

 • ESOMAR_corporate2019_RGB
 • research-and-insights-management-solutions - MRS


VORES KUNDER

Den offentlige sektor

 • research-and-insights-management-solutions - Danmarks Statistik
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Universitet
 • research-and-insights-management-solutions - Innovasjon Norge
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Kommune
 • Heathrow-research-and-insights-management-solutions.png

  ”We are delighted with the highly professional and efficient way Epinion has transitioned our core surveys and introduced new and more efficient field management processes. We look forward to a successful long term contractual relationship."

  David Ellis, Head of Research and Insight, Heathrow Airport

 • 072dpi_318941_B2-944172-edited.jpg

  “It is of great value for us that the customer segmentation is done thoroughly and professionally. By combining methods, we are able to create a segmentation which is based on both attitudes and needs. This means that the results are reliable and recognizable for people across the organization”

  Lars Richard Rasmussen, product manager, DSB

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev