Organisationer & foreninger

Epinion sikrer et stærkt faktabaseret grundlag for beslutningstagning

Organisationer og foreninger skal løbende udvikle og målrette deres tilbud og politikker, så de sikrer gennemslagskraft over for medlemmer, beslutningstagere og medier.

Vi hjælper organisationer og foreninger med at indsamle og analysere data, der understøtter interne beslutningsprocesser, udviklingen af ny politik og dialogen med interessenterne.

Vores samarbejde er kendetegnet ved, at vi kombinerer en stærk metodisk faglighed med en forståelse for den politiske kontekst.

Epinion er det naturlige valg for organisationer og foreninger, der ønsker at gennemføre en analyse med enten internt eller eksternt fokus.

Vi leverer kvalitet, legitimitet og værdi
Vi leverer ydelser af høj kvalitet og legitimitet, så vores kunder med stor gennemslagskraft kan offentliggøre og bruge analyserne i det politiske rum eller til at sætte en dagsorden i de danske medier.

Vores analyser skaber værdi for vores kunder, hvad enten de føder ind i politisk interessevaretagelse eller i udviklingen af nye produkter, services og kommunikation.

Indsigter skaber muligheder ud af forandringer
Organisationerne og foreninger er udfordret af den udvikling og de forandringer, der foregår i samfundet omkring dem, da det påvirker deres interessenters præferencer, krav og ønsker.

Organisationer og foreninger oplever:

 • Øget konkurrence om interessenters opmærksomhed
 • Professionalisering af interessevaretagelse
 • Større krav fra medlemmerne om tilgængelighed og relevans
 • Digitalisering af processer og interaktion med medlemmerne
 • Faldende medlemstal og lavere fastholdelse

Det er vigtigt at følge udviklingen, dokumentere udviklingen og proaktivt møde udfordringerne, så organisationerne og foreninger kan fastholde og styrke deres manøvrerum.

Vores analyser giver viden om aktuelle tendenser, som kan benyttes i målretningen af tilbud og services til medlemmer, så de matcher medlemmernes behov. Vi tester og udvikler nye tiltag med vores kunder.

Specialister i skræddersyede metoder og resultatskabende indsigter
Vi er eksperter i at tilvejebringe indsigter gennem data og processer og i at omsætte ny viden til resultatskabende handlinger.

Vi kombinerer et indgående kendskab til organisationers og foreningers virkelighed med et konstant fokus på den generelle udvikling.

Epinion leverer i dag skræddersyede analyser til en lang række af organisationer og foreninger, hvor vi i samarbejde med vores kunder designer metoden og formidlingen af resultaterne til det konkrete formål.

Vi er specialister i metode og i at kombinere metoder og arbejder blandt andet med:

 • Holdningsundersøgelser
 • Agendasættende analyser
 • Kortlægninger og registeranalyser
 • Test af medlemskommunikation
 • Medlemstilfredshedsundersøgelser
 • Evalueringer af indsatser

Vi tilbyder markedsledende metoder og intelligence
Vi anvender de nyeste metoder og teknologier inden for avanceret kvalitativ og kvantitativ analyse, kombineret med multiple data sourcing.

Vi arbejder med intelligent software, der giver os mulighed for at arbejde med data fra næsten enhver datakilde f.eks.: tekstfiler, lyd, video, Word-dokumenter, Excel- og Access-databaser samt en lang række internet-applikationer.

Vi rådgiver og udfører
Hos Epinion rådgives du af den metodespecialist, som gennemfører og følger leverancerne helt i mål.

Kontakt os i dag og hør nærmere om, hvordan Epinions skræddersyede analyser og indsatser kan understøtte din organisations eller forenings arbejde.

Relaterede impact stories


PRIVATSKOLEFORENINGEN


Analyse af Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau.

Læs mere

DOWNLOAD GRATIS UNDERSØGELSE

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VINDER VED AT ANSÆTTE DEN FØRSTE AKADEMIKER

Det viser en ny, omfattende registeranalyse, som Epinion har gennemført på vegne af Djøf og Akademikernes A-kasse. Gevinsterne er flere medarbejdere, større værditilvækst og bedre chance for at overleve set over en treårig periode.

Epinion - Research and Insights Management Solutions - Værdien af første akademiker.png


Vores partnerskaber

Epinion har indgået samarbejde med førende virksomheder om at skabe markedets bedste løsninger til vores kunder.

 • research-and-insights-management-solutions - Microsoft
 • research-and-insights-management-solutions - Esomar
 • research-and-insights-management-solutions - MRS


VORES KUNDER

Den offentlige sektor

 • research-and-insights-management-solutions - Danmarks Statistik
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Universitet
 • research-and-insights-management-solutions - Innovasjon Norge
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Kommune
 • Heathrow-research-and-insights-management-solutions.png

  ”We are delighted with the highly professional and efficient way Epinion has transitioned our core surveys and introduced new and more efficient field management processes. We look forward to a successful long term contractual relationship."

  David Ellis, Head of Research and Insight, Heathrow Airport

 • dsb-research-and-insights-management-solutions.png

  “It is of great value for us that the customer segmentation is done thoroughly and professionally. By combining methods, we are able to create a segmentation which is based on both attitudes and needs. This means that the results are reliable and recognizable for people across the organization”

  Lars Richard Rasmussen, product manager, DSB

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev