nY analyse

Små og mellemstore virksomheder vinder ved at ansætte den første akademiker, viser ny analyse

Danske SMV’er, der ansætter deres første akademiker, oplever en række positive gevinster sammenlignet med tilsvarende virksomheder uden akademikere. Det viser en ny, omfattende registeranalyse, som Epinion har gennemført på vegne af Djøf og Akademikernes A-kasse. Gevinsterne er flere medarbejdere, større værditilvækst og bedre chance for at overleve set over en treårig periode.

Antallet af akademikere i Danmark er steget markant de sidste 10 år, men en overvægt af danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har endnu ikke ansat deres første akademiker. En ny analyse fra Epinion peger på, at der ligger et stort og uudnyttet potentiale i den private sektor i Danmark. Analysen er gennemført på vegne af Djøf og Akademikernes A-kasse og viser, at SMV’er, som får deres første akademiker på lønningslisten, oplever positive gevinster på virksomhedens udvikling og produktivitet.

De SMV’er, der ansætter deres første akademiker, har i gennemsnit over en treårig periode en højere sandsynlighed for at overleve, ansætter flere medarbejdere og har en højere udvikling i værditilvæksten sammenlignet med tilsvarende virksomheder, der ikke ansætter deres første akademiker.

Resultaterne baserer sig på statistiske analyser, der isolerer effekten af at ansætte den første akademiker ved at anvende en matchingmodel. Gruppen af virksomheder, der ansætter sin første akademiker, sammenlignes således med en kontrolgruppe af virksomheder, som på så mange væsentlige kendetegn som muligt minder om de virksomheder, der ansætter deres første akademiker. Eneste forskel er, at disse virksomheder ingen akademiker har ansat. De positive gevinster på udvikling og produktivitet kan derfor tilskrives ansættelsen af den første akademiker. 

Analysen viser, at ansættelsen af akademikere ikke kun skaber akademiske arbejdspladser. SMV’er, der ansætter deres første akademiker, ansætter særligt også flere ufaglærte og erhvervsfaglige medarbejdere tre år efter, at akademikerne er ansat.

Analyserne peger desuden på, at der er store samfundsøkonomiske fordele at høste, hvis endnu flere virksomheder end hidtil ansætter deres første akademiker. Hvis de mest ”oplagte” SMV’er ansætter deres første akademiker, svarer det til omtrent 16.700 flere ansatte i den private sektor over en treårig periode.

Analysen er foretaget på registerdata via Danmarks Statistiks forskerordning. Kontakt Epinion og hør nærmere om mulighederne for at lave lignende analyser, der kan give værdi i din organisation.

Ny analyse - gratis download

Små og mellemstore virksomheder vinder ved at ansætte den første akademiker, viser ny analyse

Epinion - Research and Insights Management Solutions - Værdien af første akademiker-591345-edited.png

 • Heathrow-research-and-insights-management-solutions.png

  ”We are delighted with the highly professional and efficient way Epinion has transitioned our core surveys and introduced new and more efficient field management processes. We look forward to a successful long term contractual relationship."

  David Ellis, Head of Research and Insight, Heathrow Airport

 • Landbrug-og-fodevarer-research-and-insights-management-solutions.png

  “The research that is becoming more and more important to us is the research that is forward thinking because attitudes change rapidly and it is therefore important to be ahead of the consumer all the time. The insights that Epinion provide are very useful as they establish a clear link between analysis, insights and action. This is a very innovative and time saving approach to research that we are very fond of and really helped us in understanding the key priorities.”

  Marianne Gregersen, Consumer Economist, Landbrug & Fødevarer

 • 072dpi_318941_B2-944172-edited.jpg

  “It is of great value for us that the customer segmentation is done thoroughly and professionally. By combining methods, we are able to create a segmentation which is based on both attitudes and needs. This means that the results are reliable and recognizable for people across the organization”

  Lars Richard Rasmussen, product manager, DSB

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev