skoleområdet

Analyser og rådgivning på skoleområdet tilpasset jeres behov

Epinion har et indgående fagligt kendskab til hele uddannelsesområdet og løser blandt andet opgaver for Undervisningsministeriet, Skolestyrelsen, Danmarks Lærerforening, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og mere end halvdelen af landets kommuner.

Folkeskolen befinder sig i en brydningstid. Folkeskolereformen lægger op til store forandringer. De nye arbejdstidsregler for lærerne skal implementeres. Alle kommuner er i disse år i gang med en omstilling i retning af øget inklusion og med at reorganisere og fremtidssikre skolen og strukturen. Epinion kan assistere jer i processen, i implementeringen, i sammenhængen med øvrige tiltag på skoleområdet og i monitoreringen af forandringernes konsekvenser for kvalitet og mål.


Har I gennemført strukturændringer, står I midt i dem eller skal I til at begynde for alvor?

Epinion har erfaringer med at assistere i alle led af processen og kan bidrage med erfaring, processtyring, analytisk kompetence og undersøgelser i forbindelse med planlægning, organisering, implementering og evaluering.

 

Inklusion
Forvaltninger, skoleledere, lærere, pædagoger, forældre og elever udfordres af forventninger til øget inklusion. Disse udfordringer medfører behov for nytænkning, kompetenceudvikling og reorganisering af det specialpædagogiske arbejde med alle eleverne i skolen og til sammenhængende og understøttende budgetmodeller. Epinion assisterer kommuner og Undervisningsministeriet inden for såvel det pædagogiske og didaktiske område som inden for teknisk og budgetmæssig tilrettelæggelse.

 

Brugertilfredshed og forældreinddragelse
Kvaliteten i Folkeskolen bygger på et tæt samarbejde mellem skole, elever og forældre. Epinion har stor erfaring med at gennemføre brugerundersøgelser på skoleområdet. Undersøgelserne gennemføres typisk som spørgeskemaundersøgelser blandt forældre og eventuelt de ældste elever. Der kan suppleres med fokusgrupper, hvor forældrenes oplevelser, refleksioner og ønsker inddrages aktivt i forbedring af skolerne.

 

Trivsel
Skolernes suverænt vigtigste ressource er medarbejderne. Talrige undersøgelser dokumenterer, at arbejdsmiljøet har betydning for sygefravær, personaleomsætning og kvaliteten af ydelserne, og at medarbejdernes trivsel kan være udfordret under store forandringsprocesser. Epinion har stor erfaring i at gennemføre trivselsundersøgelser og APV.

 

Evaluering og dokumentation af effekterne
Der er stigende opmærksomhed på, hvordan skoler og kommuner præsterer uddannelsesmæssigt. Der er behov for at kunne dokumentere effekterne og svare på, hvad der virker bedst under hvilke omstændigheder. Dette gælder især i en tid med store forandringer og mange nye tiltag.

Hos Epinion har vi en række specialister i evaluering, der kan bistå i alle dele af evalueringsprocessen. Lige fra tilrettelæggelsen af et hensigtsmæssigt evalueringsdesign over dataindsamling til analyse og formidling.

 

Ring eller skriv til os for mere info.

Relaterede impact stories


PRIVATSKOLEFORENINGEN


Analyse af Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau.

Læs mere


Vores partnerskaber

Epinion har indgået samarbejde med førende virksomheder om at skabe markedets bedste løsninger til vores kunder.

 • ESOMAR_corporate2019_RGB
 • research-and-insights-management-solutions - MRS


VORES KUNDER

Den offentlige sektor

 • research-and-insights-management-solutions - Danmarks Statistik
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Universitet
 • research-and-insights-management-solutions - Innovasjon Norge
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Kommune
 • Heathrow-research-and-insights-management-solutions.png

  ”We are delighted with the highly professional and efficient way Epinion has transitioned our core surveys and introduced new and more efficient field management processes. We look forward to a successful long term contractual relationship."

  David Ellis, Head of Research and Insight, Heathrow Airport

 • 072dpi_318941_B2-944172-edited.jpg

  “It is of great value for us that the customer segmentation is done thoroughly and professionally. By combining methods, we are able to create a segmentation which is based on both attitudes and needs. This means that the results are reliable and recognizable for people across the organization”

  Lars Richard Rasmussen, product manager, DSB

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev