Uddannelse og forskning

Epinion har et indgående fagligt kendskab til hele uddannelsesområde

Epinion har et indgående fagligt kendskab til hele uddannelsessektoren fra dagtilbud til forskningsuddannelser. Vi skaber viden og værdi for vore kunder, der blandt andet omfatter ministerier, styrelser, uddannelses- og forskningsinstitutioner, en lang række interesseorganisationer, regioner og mere end halvdelen af landets kommuner.

Uddannelsessektoren gennemgår i disse år en lang række reformer: folkeskolereformen, gymnasiereformen, erhvervsuddannelsesreformen, SU-reformen, dimensioneringen på de videregående uddannelser, osv.

Uanset om I vil tilpasse jer den hastigt skiftende virkelighed eller I vil påvirke og skabe fremtiden, kræver det nye kvalitative og kvantitative indsigter.

Når Epinion har indtaget en førende rolle som leverandør af analyser og evalueringer inden for uddannelsesområdet, skyldes det, at vi gennem hundredevis af projekter har opbygget meget stor viden om de aktuelle muligheder og udfordringer på området, som vi i kombination med en stærk analysefaglighed kan bruge til at skræddersy løsninger, der opfylder jeres behov optimalt.

Vi løser stort set alle typer af dataindsamlings- og analyseopgaver inden for området. Ligesom uddannelsessektoren hastigt udvikler sig, gør vore metoder og løsninger det også. Blandt nogle af vore aktuelle styrkepositioner kan fremhæves:

 • Kombination af forskellige dataindsamlings- og analysemetoder – såkaldte mixed methods design
 • Registeranalyser baseret på kundernes egne data, offentlige registre og vores forskeradgang til Danmarks Statistik
 • Spørgeskemaundersøgelser blandt elever, undervisere, forældre, vejledere, politikere og mange andre
 • Rekruttering til og gennemførsel af forskellige former for kvalitative interview og fokusgrupper
 • Danske og internationale litteraturstudier og desk research
 • Evaluering af reformer, uddannelser, puljer, projekter og indsatser inden for uddannelse
 • Måling af progression i såvel faglige som non-kognitive kompetencer
 • Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser
 • Dimittend- og aftageranalyser
 • Prædiktive analyser til forudsigelse af eksempelvis frafald
 • Sparring om eller bidrag til forsknings- og fondsansøgninger

Tal med en specialist

Ligesom i andre dele af den offentlige sektor er der mange vanskelige udfordringer, der skal løses inden for uddannelsesområdet. Vi skal stille høje faglige krav uden at tabe nogen på gulvet. Vi skal øge kvaliteten af uddannelserne, selvom de økonomiske ressourcer er begrænsede. Vi skal sikre en hensigtsmæssig styring uden at øge kontrol og bureaukrati. Vi skal løfte det faglige niveau samtidig med at vi styrker elevernes dannelse.

Vi har ikke alle svarene. Men i dialog med jer kan vi i kraft af mere end 17 års erfaringer med research inden for uddannelsesområdet udvikle en løsning, der opfylder jeres behov for viden og indsigt.

Dem, I møder hos Epinion, er dem som rent faktisk vil komme til at køre jeres projekter.

Det vil glæde os at høre om jeres næste projekt.

Relaterede impact stories

Greenland_Gov_-_logo_-_reference_footer.png
GRØNLANDS SELVSTYRE


Evaluering af Gymnasiereformen i Grønland.

Læs mere

 

 


PRIVATSKOLEFORENINGEN


Analyse af Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau.

Læs mere


Vores partnerskaber

Epinion har indgået samarbejde med førende virksomheder om at skabe markedets bedste løsninger til vores kunder.

 • ESOMAR_corporate2019_RGB
 • research-and-insights-management-solutions - MRS


VORES KUNDER

Den offentlige sektor

 • research-and-insights-management-solutions - Danmarks Statistik
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Universitet
 • research-and-insights-management-solutions - Innovasjon Norge
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Kommune
 • Heathrow-research-and-insights-management-solutions.png

  ”We are delighted with the highly professional and efficient way Epinion has transitioned our core surveys and introduced new and more efficient field management processes. We look forward to a successful long term contractual relationship."

  David Ellis, Head of Research and Insight, Heathrow Airport

 • 072dpi_318941_B2-944172-edited.jpg

  “It is of great value for us that the customer segmentation is done thoroughly and professionally. By combining methods, we are able to create a segmentation which is based on both attitudes and needs. This means that the results are reliable and recognizable for people across the organization”

  Lars Richard Rasmussen, product manager, DSB

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev