reisevaneundersøkelsen 

DEN NASJONALE REISEVANEUNDERSØKELSEN er en undersøkelse om hvilke reisevaner befolkningen har.

På oppdrag for samferdselsmyndighetene gjennomfører Epinion den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen 2016 – 2019.

DEN NASJONALE REISEVANEUNDERSØKELSEN er en undersøkelse om hvilke reisevaner befolkningen har. Resultatene brukes til samferdselsstatistikk, analyser av hvordan og hvorfor vi reiser og i transportmodeller som anslår konsekvenser av ulike samferdselstiltak. Den gir på denne måten kunnskap som brukes i transportplanlegging både lokalt og nasjonalt.

Målsettingen er at transportsystemet og transporttilbudet planlegges best mulig for fremtiden, til fordel for alle som ferdes i trafikken. Undersøkelsens formål er å kartlegge de overordnede reisevanene blant unge og voksne i Norge. Reisevaneundersøkelsen skal ikke bare fange opp de i befolkningen som reiser mye. Alles reisevaner er viktig å få med. Uansett om den spurte ferdes mye eller lite ute i trafikken til daglig er det derfor viktig at alle inviterte deltar slik at undersøkelsens resultater blir korrekte.

Undersøkelsene finansieres av Samferdselsdepartementet, transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) og Avinor. Lokale myndigheter (fylkeskommuner og kommuner) er med på å finansiere tilleggsutvalg i en rekke kommuner og byområder.

Reisevaneundersøkelsene har blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 1985. I 1995 vedtok Stortinget at det skulle gjennomføres reisevaneundersøkelser hvert fjerde år. Undersøkelsene er gjennomført på omtrent samme måte, og vi kan derfor sammenligne resultatene for å se om reisevanene endrer seg over tid. Du kan lese mer om undersøkelsen på www.ntp.dep.no.

Har du mottatt brev og ønsker å svare?

De som skal svare på undersøkelsen trekkes tilfeldig ut fra Det nasjonale folkeregisteret og vil motta et brev fra Samferdselsmyndighetene.

Undersøkelsen gjennomføres av Epinion på vegne av Samferdselsmyndighetene. Epinion samler inn data og Transportøkonomisk institutt vil stå for kontroll og kvalitetssikring.  Det er frivillig å svare. Navn og telefonnummer slettes når undersøkelsen er avsluttet. Vi tar vare på adresser til teknisk bruk. Kun Epinion og Transportøkonomisk institutt vil ha tilgang til disse. Du kan be Epinion om at ditt intervju blir slettet. Undersøkelsen er meldt til personvernombudet i Statens vegvesen. Samtlige data og opplysninger som samles inn behandles fortrolig.

Du finner linken til din undersøkelse ved å se på referansenummeret du har i brevet du har mottatt. I referansenummeret er det to bokstaver skrevet med kapitaler som angir hvilken undersøkelse du er invitert til. I eksemplet under er det RV som er merket grønt. Dette viser at den aktuelle undersøkelsen er den som har RV i parentes med store bokstaver og heter RVU National (RV): http://survey.epinion.no/rvu.  Når du klikker på denne linken kommer du til innlogginssiden for din undersøkelse og kan registrere ditt Login-ID for å åpne ditt spørreskjema.

Rejsevaneeksempel.jpg

 


DEM SAMARBEJDER VI MED

Kommersiell intelligens

 • research-and-insights-management-solutions - Arla
 • research-and-insights-management-solutions - Carlsberg
 • research-and-insights-management-solutions - Telenor
 • research-and-insights-management-solutions - Heathrow
 • research-and-insights-management-solutions - Ruter

Intelligens om offentlige tjenester

 • research-and-insights-management-solutions - Danmarks Statistik
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Universitet
 • research-and-insights-management-solutions - Innovasjon Norge
 • research-and-insights-management-solutions - Københavns Kommune

Avstemminger og politisk intelligens

 • research-and-insights-management-solutions - Government of Greenland
 • research-and-insights-management-solutions - DR
 • research-and-insights-management-solutions - Kulturministeriet
 • research-and-insights-management-solutions - Undervisningsministeriet
 
 • Landbrug-og-fodevarer-research-and-insights-management-solutions.png

  “The research that is becoming more and more important to us is the research that is forward thinking because attitudes change rapidly and it is therefore important to be ahead of the consumer all the time. The insights that Epinion provide are very useful as they establish a clear link between analysis, insights and action. This is a very innovative and time saving approach to research that we are very fond of and really helped us in understanding the key priorities.”

  Marianne Gregersen, Consumer Economist, Landbrug & Fødevarer

 • Heathrow-research-and-insights-management-solutions.png

  ”We are delighted with the highly professional and efficient way Epinion has transitioned our core surveys and introduced new and more efficient field management processes. We look forward to a successful long term contractual relationship."

  David Ellis, Head of Research and Insight, Heathrow Airport

 • 072dpi_318941_B2-944172-edited.jpg

  “It is of great value for us that the customer segmentation is done thoroughly and professionally. By combining methods, we are able to create a segmentation which is based on both attitudes and needs. This means that the results are reliable and recognizable for people across the organization”

  Lars Richard Rasmussen, product manager, DSB

Ta kontakt


Epinion

Klubbgata 4
4006 Stavanger 
Norway 
T: +47 90 17 18 99 
E: stavanger@epinionglobal.com

Registrer deg for nyhetsbrevet