styrket interesse for naturvidenskab via virtual reality

Udviklings- og forskningsprojekt 2019-2020

Hvad kan virtual reality gøre for elevers naturvidenskabelige nysgerrighed?

 

Lærerdrevet undervisningsudvikling med virtual reality i folkeskolen

En grundlæggende naturvidenskabelig dannelse er central for fremtidens unge. Imidlertid tyder flere undersøgelser på, at netop naturvidenskabelige dannelse, interesse og nysgerrighed ikke står mål med de ønsker og behov, der er for fremtiden. Med udgangspunkt i folkeskolelæreres egen praksis, udvikles der i dette projekt undervisningsforløb med virtual reality. Formålet er, at virtual reality skal bruges med henblik på at åbne det naturvidenskabelige område for elever på måder, de ikke er vant til. Dermed er forhåbningen, at virtual reality kan medvirke til en kultivering af interesse for, hvad naturvidenskab er og kan blandt eleverne.

inspiration

gennem projektet vil du her kunne finde refleksioner, erfaringer og fund til inspiration. Det handler om didaktik, teknologi-integration, måling og virtual reality.

VR i undervisningen: Seks ting at tage højde for.

dette indlæg deler vi seks praktiske og pædagogiske erfaringer fra projektet, som vi har gjort os sammen med naturfagslærere i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb med integration af VR.

 

Projektforløb

Projektet består af tre faser beskrevet nedenfor. Virtual Learning Lab er ansvarlige for udvælgelse af VR-app og det eksperimentielle design. Epinion er ansvarlig for didaktisk udvikling af VR-interventionen i undervisningen sammen med lærere. Kommunernes Landsforening formidler kontakt til kommuner.

Projektforløb

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev